"Vaade saare põhjatipus olevast Virbu tuletornist merele." (Foto: © Valdo Praust, 1995)

Utsikt över havet från Virbu fyr på nordspetsen av ön Naissaar. Mera om denna lilla ö utanför Tallinn i Estland, under Sovjettiden militärt område, idag obebodd, finns att läsa på öns hemsida.