Bonniers svenska ordbok från 1994 definierar:
någon
(pron.) en obestämd: jag såg i n. tidning, han har alltid något nytt med sig, n. har ätit av tårtan; i frågor nästan utan bet.: har ni n. fisk i dag?; betydelsefull person: tror han att han är något?, tycka sig vara n.; inte n. ingen || något, några

På grund av det sätt som Internetwebben är konstruerad går det inte att med visshet konstatera vilken någon du avsåg när du surfade hit. I skapelseögonblicket var sannolikheten dock hundraprocentig att det var någon Matthias Bolliger menade. Det var i så fall inte någon någon i någon fråga (då hade det enligt definitionen varit nästan utan betydelse), utan i ett visserligen vagt, men ändock, påstående (och i det fallet måste det följaktligen ha avsett en obestämd, eller en betydelsefull person).