Bonniers svenska ordbok från 1994 definierar:
han
(pron.) om person (äv. vissa djur) av manligt kön || gen. hans, äv. i uttryck som Hans Majestät (om kungen), hans nåd (åld. om högadliga personer); som objekt o. efter preposition: honom [riksspråksuttal: hånnåm]

På grund av det sätt som Internetwebben är konstruerad går det inte att med visshet konstatera vilken han du avsåg när du surfade hit. I skapelseögonblicket var sannolikheten stor att det var Matthias Bolliger du menade. Det kan dock teoretiskt även ha varit påven Johannes Paulus den andre. Tiden kan också komma att påverka denna illusoriska sanning. Vad är statistik?