Symbolen för La FoliaLa Folia


Efter så här lång tid, snart 10 år, hoppas jag att brotten mot det mesta vad vetenskaplighet heter är preskriberade, så att jag vågar publicera några av mina dagboksanteckningar. De är nedskrivna utan disposition eller redigering. Jag tänkte skriva "nedklottrade spontant", men det är inte riktigt sant heller. Jag hade tänkt mycket innan jag skrev, men inte organiserat tankarna. Skrivandet var organiserandet. Därför finns tvekan, motsägelser och fel i texten. Anteckningarna var ganska centrala för mig, så närma dig dem med förstående humor. Nu ser jag ju att det hela mer är en inblick i mig själv 1988 än ett arbete om artificiell intelligens, men det är nog inte någon nackdel.

Några sporadiska dagboksanteckningar från ett storslaget AI-projekt:


Sidan senast uppdaterad den 24 september 2000.
Copyright © Matthias Bolliger.
Hemsida